Billede af mennesker der strækker ud

Talentudviklingsstrategi

Odense Kommunes tilgang til arbejdet med Eliteidræt og Talentudvikling er beskrevet i "Talentudviklingsstrategi for Idrætsområdet i Odense Kommune", Strategien er vedtaget i Odense Kommunes By- og Kulturudvalg og gælder frem til 31.12.2023.

Elite- og talentudvikling er en økonomisk og menneskelig resursekrævende opgave, som i en dansk kontekst forudsætter, at relevante interessenter forener menneskelige og økonomiske resurser om en koordineret indsats.

Odense Kommune vil derfor gennem dialog og samarbejde styrke relationen til og samarbejdet med relevante, interesserede samarbejdspartnere.

Odense Talentudvikling er en nyudviklet platform for at styrke dette tværgående samarbejde og et netværk der kan understøtte udviklingen af stærke lokale talentudviklingsmiljøer i Odense, som også skal tænkes ind i en regional og national sammenhæng.