Billede af mennesker der strækker ud

Støtteordninger

Fritid og Folkeoplysning støtter talentudviklingsmiljøer og medfinansierer træningsaktiviteter og kompetenceudvikling.

Odense Kommune ønsker en sund, langsigtet, strategisk og ansvarlig udvikling af eliteidrætten i Odense. Vi vil specielt have fokus på at bidrage til at skabe og udvikle rammer, livsbetingelser og udviklingsmuligheder for lokale, unge eliteidrætsudøvere.

Det er således en helt overordnet ambition at bidrage til at skabe og udvikle gode talentudviklingsmiljøer i Odense. 

Vi yder overordnet støtte til:

 • Made in Odense - støtte til aktiviteter
 • Fritid og Folkeoplysning støtter lokale talentudviklingsaktiviteter som f.eks. etablering og drift af lokale eller regionale talentcentre i Odense og på Fyn.
 • Vi indgår samarbejdsaftaler med klubber/talentudviklingsmiljøer, der årligt modtager støtte fra ’Made in Odense’ på 25.000 kr. eller mere.


Der kan også søges støtte til konkrete talentudviklingsinitiativer for individuelle udøvere.

Som udgangspunkt gives der ikke støtte til:

 • Erhvervsvirksomheder (A/S, ApS og lignende)
 • Klubber/talentudviklingsmiljøer med samlede årlige udgifter til elite- og talentudvikling på mere end 5 mill.  kr.

 

Kompetenceudvikling af klubber, ledere, trænere, forældre og aktive udøvere

 • Typer af kompetenceudviklingsinitiativer der støttes;
 • Større, tværgående initiativer af op til 3 måneders varighed
  Finansiering: Fritid og Folkeoplysning
 • Større eller mindre initiativer udviklet i samarbejde med den enkelte klub/miljø – og evt. også specialforbund
  Finansiering: op til 50% fra Fritid og Folkeoplysning
 • Inspirations- og debatarrangementer – sædvanligvis hverdagsarrangementer a 3-4 timers varighed
  Finansiering: Fritid og Folkeoplysning
 • Pulje øremærket deltagelse i leder- og/eller trænerkurser, seminarer, konferencer og lignende.
  Målgruppe: Formænd, elite-, sports- og/eller talentudviklingschefer, ledende trænere
  Finansiering: op til 50% fra Fritid og Folkeoplysning

Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO) Kursuspulje

Se kriterierne for at ansøge kursuspuljen her: SIKO kursuspulje

Ansøgningsfrister: 1. marts, 1.juni og 1. oktober i årene 2022-2025

Ansøgningsskema finder du her: Ansøgningsblanket