Billede af to børn

Information


Hvad er Odense Talentudvikling?
Elite- og talentudvikling er en økonomisk og menneskelig resursekrævende opgave, som i en dansk kontekst forudsætter, at relevante interessenter forener menneskelige og økonomiske resurser om en koordineret indsats.

Odense Kommune vil derfor gennem dialog og samarbejde styrke relationen til og samarbejdet med relevante, interesserede samarbejdspartnere.

Odense Talentudvikling er en nyudviklet platform for at styrke dette tværgående samarbejde og et netværk der kan understøtte udviklingen af stærke lokale talentudviklingsmiljøer i Odense, som også skal tænkes ind i en regional og national sammenhæng.

Odense Talentudvikling er således et lokalt samarbejde om Eliteidræt og Talentudvikling i Odense, der omfatter klubber og talentudviklingsmiljøer, skoler og uddannelsesinstitutioner, særlige boligtilbud, Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO), specialforbund med aktiviteter i Odense, Team Danmark og Odense Kommune.


Talent versus elite
Team Danmark definerer et talent som en ungdomsatlet med kompetencer og færdigheder i en sportsgren, som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste internationale seniorniveau.

I en Odense kontekst definerer Odense Kommune et talent som en ungdomsatlet med kompetencer og færdigheder i en sportsgren, som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste nationale seniorniveau.

Odense Kommune definerer en eliteidrætsudøver som en udøver, der har etableret sig på højeste nationale senior niveau. Odense Kommune betragter således ikke børn og unge i folkeskolealderen som eliteidrætsudøvere.

I forlængelse af ovenstående opfatter Odense Kommune eliteidræt og talentudvikling som to sider af samme sag.